อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
06.48
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
06.48
หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน
จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานทั้งหมด 11 รายการ
 • นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย 042-811871, 089-9696771
 • นายสมพงษ์ ผลพัฒนกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 042-870627, 089-2048571
 • นายพิมล พูลสง่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย 042-811560 ต่อ 11, 095-4630689
 • นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย 042-811773, 084-8740633
 • นายจรัสพงษ์ คำดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดเลย 042-861242, 063-2692046
 • นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย 042-811040, 089-5699855
 • นายณฐพงษ์ วงศ์สง่า หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย 042-812142, 089-2034331
 • นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 042-861095, 061-4160770
 • นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 042-811116, 089-2033892
 • นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 042-812554, 089-2033956
 • นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 042-811683, 089-2030475