อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
05.16
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
05.16
รู้จักผู้ว่าราชการจังหวัด
ชื่อ :
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ประวัติ :

1.  เกิดวันที่ 26 ธันวาคม 2504

      ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย     

     อัตราเงินเดือน 76,800 บาท (เต็มขั้น)

2. ประวัติการรับราชการ

    - พ.ศ. 2544                                    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดราชบุรี

   - พ.ศ. 2545                                     หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์        

    - พ.ศ. 2549                                    หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี

    - พ.ศ. 2550                                    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเลย

    - พ.ศ. 2554 (9 พ.ค.54)                          หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย      

    - พ.ศ. 2555 (4 ม.ค.55)                          หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ

    - พ.ศ. 2558 (1 ต.ค.58)                          รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

    - พ.ศ. 2559 (10 ต.ค.59)                        รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

    - พ.ศ.2560                                     ศึกษา ณ  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60

    - พ.ศ.2561 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย.62)     ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

    - พ.ศ.2562 (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)      ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

    - พ.ศ.2563 (1 ต.ค.63 – ปัจจุบัน)         ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เอกสารแนบ :