อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
15.44
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
15.44
รู้จักผู้ว่าราชการจังหวัด
ชื่อ :
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ประวัติ :

วัน/เดือน/ปีเกิด : 23 กรกฎาคม 2510

ดำรงตำแหน่งเมื่อ 4 เมษายน 2560

บ้านเกิดอยู่ที่บ้านบุงคล้า หมู่ 5 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

ประวัติการศึกษา : 

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านวังสะพุง

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง

(ไม่ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา เนื่องจากฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน

ต้องดิ้นรนขวนขวายไปสมัครสอบเทียบชั้น ม. 3 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

ขณะเดียวกันกับไปเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำ ได้วุฒิ ม.3 มาพร้อมกัน 2 ใบ)

จบชันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และการศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำ 

จบชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษาผู้ใหญ่ที่ โรงเรียนเลยพิทยาคม ภาคค่ำ

• รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/ศึกษาดูงาน :

• หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 49 

• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 51 (นักศึกษาดีเด่น)

• การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 17

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 9

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

• ปี 2535-2546 ปลัดอำเภอ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย ขอนแก่น นครราชสีมา

• ปี 2547-2551 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

• ปี 2551 - 2555 ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา

• ปี 2555 - 2557 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

• ปี 2557 - 2558 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

• ปี 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

• ปี 2558 - 2559 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

• ปี 2559 - 2560 ที่ปรึกษาด้านการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

• ปี 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

• ปี 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย