อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
06.38
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
06.38
ฝ่ายตุลาการ
จำนวนฝ่ายตุลาการทั้งหมด 5 รายการ
ชื่อ :
นายวัฒนา พานนนท์
ตำแหน่ง :
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย
สายด่วน :
042-811233
โทรศัพท์ :
098-2800238
ชื่อ :
นายประชารัฐ ราศรี
ตำแหน่ง :
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
สายด่วน :
042-814752
โทรศัพท์ :
098-2800314
ชื่อ :
นายธวัชชัย จิตต์ขันติวงศ์
ตำแหน่ง :
อัยการจังหวัดเลย
สายด่วน :
042-812195
โทรศัพท์ :
086-5345488
ชื่อ :
นายทวีวัฒน์ เสนาะล้ำ
ตำแหน่ง :
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
สายด่วน :
042-812586
โทรศัพท์ :
061-4030919
ชื่อ :
นายประยุทธ์ แก้วยอด
ตำแหน่ง :
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย
สายด่วน :
042-812471
โทรศัพท์ :
081-9095418