อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
17.38
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
17.38
ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
นายเฉลียว จรัสศรี
ดำรงตำแหน่ง 2516 – พ.ศ.2518
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
นายวิเชียร วิมลศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง 2518 – พ.ศ.2519
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
นายชาญ พันธุมรัตน์
ดำรงตำแหน่ง 2519 – พ.ศ.2520
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
นายปรีชา พงศ์อิศวรานันท์
ดำรงตำแหน่ง 7 พ.ย.2521 – 10 ต.ค.2523
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
นายประพัทธ์ ศิริประภัสสร์
ดำรงตำแหน่ง 12 ต.ค. 2523 – 2 ต.ค.2524
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
นายมังกร กองสุวรรณ
ดำรงตำแหน่ง 3 ต.ค.2524 – 30 ก.ย.2528
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
ร้อยตรีสมจิตต์ จุลพงษ์
ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค.2528 – 30 ก.ย.2532
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล
ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค.2530 – 30 ก.ย.2533
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล
ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค.2532 – 30ก.ย.2534
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
นายมานิต ศิลปะอาชา
ดำรงตำแหน่ง 3 ต.ค.2533 – 30 ก.ย.2535
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
ร้อยตรีประพันธ์ พิบูลย์บรรกิจ
ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค.2534 – 31 ก.ค.2536
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
ว่าที่ร้อยตรีสมัย ณ หนองคาย
ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค.2535 – 8 ธ.ค.2539
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
นายสมปรารถน์ เสาวไพบูลย์
ดำรงตำแหน่ง 1 ส.ค.2536 – 30 ก.ย.2538
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
นายวีรศักดิ์ พรพิบูลย์
ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2538 – 13 มิ.ย.2539
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
นายสาคร กระนกภิรักษ์
ดำรงตำแหน่ง 14 มิ.ย.2539 – 1 ต.ค.2543
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
นายบรรทัด สิงหบุตร
ดำรงตำแหน่ง 9 ต.ค.2539 – 19 ต.ค.2540
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
นายทวีสิน สระสม
ดำรงตำแหน่ง 10 ต.ค.2540 – ต.ค.2542
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
นายนิรมิต อินทร์โท่โล่
ดำรงตำแหน่ง 4 ต.ค.2543 – 26 มี.ค.2549
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
นายสถิต ภักดิ์ศรีแพง
ดำรงตำแหน่ง 2 ต.ค.2543 – 26 มี.ค.2549
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
นายศรีพรหม หอมยก
ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค.2544 – 17 พ.ย.2545
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
นายเกียรติศักดิ์ โกศัลวิตร
ดำรงตำแหน่ง 18 พ.ย.2545 – 30 ก.ย.2546
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
นายวิรัช พ่วงทิพากร
ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค.2546 – 30 ก.ย.2547
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
นายศุภชัย แสงโสภณ
ดำรงตำแหน่ง 24 ต.ค.2545 – 30 ก.ย.2551
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
นายอำนวย เอมกลิ่นบัว
ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2545 – 26 ธ.ค.2547
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
นายพรศักดิ์ เจียรณัย
ดำรงตำแหน่ง 28 ส.ค.2549 – 30 ก.ย. 2552
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
นายอุดมศักดิ์ จรกิจ
ดำรงตำแหน่ง 27 ต.ค.2551 – 41 ม.ค.2555
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
นายธงชัย ลืออดุลย์
ดำรงตำแหน่ง 23 พ.ย.2552 – 6 ม.ค. 2555
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
นายชัยภัทร หิรัณยเลขา
ดำรงตำแหน่ง เม.ย.2554 – 7 ธ.ค. 2555
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
นายภานุ แย้มศรี
ดำรงตำแหน่ง 9 ม.ค.2555 – 19 ก.ค.2557
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง
ดำรงตำแหน่ง 7 ธ.ค.2555 – 30 ก.ย.2556
ไปที่หน้า