อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
19.28
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
19.28
คณะผู้บริหาร
จำนวนคณะผู้บริหารทั้งหมด 4 รายการ
ชื่อ :
นายชัยธวัช เนียมศิริ
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
สายด่วน :
042-811683
โทรศัพท์ :
042-811683
ชื่อ :
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
สายด่วน :
042-811116
โทรศัพท์ :
042-811116
ชื่อ :
นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
โทรศัพท์ :
042-812554
ชื่อ :
นายณรงค์ จีนอ่ำ
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
โทรศัพท์ :
042-86195