อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
17.54
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
17.54
หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด 8 รายการ
ชื่อ :
นายณฐพงษ์ วงศ์สง่า
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย
โทรศัพท์ :
089-2034331
ชื่อ :
นายคมสิทธิ์   สุริยวรรณ
ตำแหน่ง :
พัฒนาการจังหวัดเลย
โทรศัพท์ :
084-8740633
ชื่อ :
นายสมศักดิ์   จินดามณี
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย
โทรศัพท์ :
08-74762366
ชื่อ :
นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร
ตำแหน่ง :
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
โทรศัพท์ :
080-0451045
ชื่อ :
นายดิษพล   บุตรดีวงศ์
ตำแหน่ง :
ท้องถิ่นจังหวัด
โทรศัพท์ :
06-32692046
ชื่อ :
นายสมคิด  มั่นพรม
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเลย
โทรศัพท์ :
086-6419619
ชื่อ :
นายคมกริช   ศรีปัญญา
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย
โทรศัพท์ :
08-9712-6051
ชื่อ :
สิบเอกกิตติคุณ บุตรคุณ
ตำแหน่ง :
ปลัดจังหวัดเลย
สายด่วน :
042-811040
โทรศัพท์ :
089-5699855