อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
18.14
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
18.14
1
พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจังหวัดเลย ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ จังหวัดขนาดกลาง" โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายจรัสพงศ์ คำดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดเลย และองค์กรปกครองที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองวังสะพุง เทศบาลตำบลนาอ้อ เทศบาลตำบลท่าลี่ เทศบาลตำบลเชียงคาน และเทศบาลตำบลด่านซ้าย เข้ารับรางวัลฯ ในครั้งนี้

1อื่นๆ