อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
06.47
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
06.47
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566
27 มีนาคม 2566

วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 โดยมี นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศล รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน นำแนวความคิดที่สอดแทรกด้วยหลักธรรมจากมหาชาติเวสสันดรชาดกมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในระดับสูงขึ้น ตลอดถึงให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม

โดยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลย ร่วมขบวนพิธีอัญเชิญพระอุปคุต พระเวสสันดรเข้าเมือง และแห่ข้าวพันก้อน จากบริเวณลานพญานาคปู่ไหลคำมา สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย ไปยังวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำประกอบพิธีในกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และพระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) ประกอบพิธีสงฆ์ แสดงธรรม เทศนา มาลัยหมื่น มาลัยแสน พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถา ประวัติและอานิสงฆ์ของการฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาคาถาพันและเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ ตลอดทั้งวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ