อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
06.19
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
06.19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ เลย สั่งคุมเข้ม/โรคพิษสุนัขบ้า อำเภอท่าลี่ ดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชน อย่างเร่งด่วน
24 มีนาคม 2566

วันนี้ (23 มี.ค.66) เวลา 14.00 น. นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุข ชั้น 2 โดยมี นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายแพทย์ยอดลักษ์ สัยลังกา รองนายแพทย์สาธารณสุข ฝ่ายเวชศาสตร์ 1 นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมฯ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ พบโรคที่น่าห่วง อาทิเช่น โรคโควิด-19 โรคพิษสุนัขบ้า และ โรคไข้เลือดออก โรควัณโรค เป็นต้น

ทั้งนี้ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังพบมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้น มีผู้ติดเชื้อ 74 ราย มีผู้เสียชีวิต 7 ราย เป็นกลุ่ม 607 กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และมีข้อมูลว่ากลุ่มคนที่เสียชีวิตไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยกลุ่มนี้ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 90 % ขึ้นไป โรคพิษสุนัขบ้า มีพาหะนำโรคเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว หมู วัว ควาย สัตว์ฟันแทะต่างๆ จังหวัดพบสัตว์ติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตที่ผ่านมา และในปีนี้ตรวจพบสุนัขติดเชื้อ 3 หัว ดังนี้ 1) บ้านอาฮี อ.ท่าลี่ 2) บ้านเมี่ยง อ.ท่าลี่ 3) บ้านเมี่ยง ม.8 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ ได้ประกาศเป็นเขตควบคุมโรค 1 เดือน รัศมี 5 กิโลเมตร จำกัดการเคลื่อนย้ายสุนัข แมว พร้อมกับฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม โดยมีพื้นที่ควบคุมเข้มสีแดงในพื้นที่ที่เคยตรวจพบเชื้อ ได้แก่ อ.ด่านซ้าย นาแห้ว และ อ.ท่าลี่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอท่าลี่ทั้งหมดอย่างเร่งด่วน บูรณาการทุกหน่วยงานสำรวจฉีดวัคซีนสุนัข และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างความใจในการป้องกันโรค และเร่งฉีดวัคซีนสุนัขให้รอบคลุม 100 % อย่างเร่งด่วน พร้อมเตือนประชาชนห้ามสัมผัสคลุกคลีกับสุนัขแมว เมื่อถูกกัด ต้องล้างด้วยน้ำสบู่ทันที เสร็จแล้วต้องรีบพบแพทย์ทันที พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบโด๊ส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และความปลอดภัยของประชนชนในพื้นที่ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ