อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
07.55
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
07.55
ข่าวประชาสัมพันธ์
วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวง จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 30 ปี
23 มีนาคม 2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 30 ปี วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย นายประสงค์ ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง นางพัทธนันท์ ชุมพล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง, โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา, โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลย ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ โดยมี พระราชวชิรสุธี เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง วัดศรีสุทธาวาส เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี การสถาปนาเป็นวัดพระอารามหลวง ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การทำบุญตักบาตร จัดกองผ้าป่าสามัคคี มารวมกัน การจัดแสดงนิทรรศการ จากสถาบันการศึกษาในวัดศรีสุทธาวาส ทั้ง 3 แห่ง และเสวนาทางวิชาการ ภายหลังจากเสร็จพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และชมผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ อาทิ ถุงผ้าพิมพ์ลายจากธรรมชาติ (ECO PRINT) พิมเสนน้ำ และสบู่เหลวดอกอัญชัน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ