อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
18.50
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
18.50
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด
19 พฤษภาคม 2565

จังหวัดเลย คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด  วันที่ 18 พ.ค.65 เวลา 09.30 น. นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด ที่ห้องประชุม โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย โดยมี นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเลย ร่วมงานฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพการผลิต OTOP พัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1.เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์  2.เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  3.เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน  4.เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนดารมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาการผลิตภัณฑ์   ทั้งนี้ มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จ.เลย ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ รวม 149 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  1.ประเภทอาหาร จำนวน 46 ผลิตภัณฑ์  2.ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์  3.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 60 ผลิตภัณฑ์  4.ประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก จำนวน 25 ผลิตภัณฑ์   5.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์  โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 2 หลักเกณฑ์ คือ หลักเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน และกลักเกณฑ์ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นกรอบในการให้คะแนนจัดระดับผลิตภัณฑ์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ