อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
19.28
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
19.28
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลยจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดเลย ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น
18 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดเลย ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ณ บริเวณวนอุทยานหริรักษ์ บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทุกภาคส่วน จำนวนมากกว่า ๓๐๐ คน ร่วมกันทำกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อแสดงการทำความดี สร้างความสามัคคี แสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความชุ่มชื้นในพื้นที่ ช่วยป้องกัน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละออง หมอกควัน และรณรงค์การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ สร้างกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชนและประชาชน ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ