อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
03.43
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
03.43
ข่าวประชาสัมพันธ์
พช.เลย เดินหน้า จัดกิจกรรม "เอามื้อ เอาแฮง ร่วมแรงสามัคคีไทเลย
25 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำทุกภาคส่วนร่วมดำเนินกิจกรรม "เอามื้อ เอาแฮง ร่วมแรงสามัคคีไทเลย" ที่แปลงศูนย์เรียนรู้ต้นแบบระดับตำบล(CLM) ไร่มาลีรักษ์ ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมี นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย, นางสาว ภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม เอามื้อ เอาแฮง ร่วมแรงสามัคคีไทเลย โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการปลูกหญ้าแฝกรอบคันสระ ย้ำขี้เสริมฟางในคลองไส้ไก่ ปลูกป่า ๕ ขุดหลุมพอเพียง บำรุงดินห่มดิน แห้งชาม น้ำชามระดับ

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า กิจกรรม "เอามื้อ เอาแฮง ร่วมแรงสามัคคีไทเลย" ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล" ที่แปลงศูนย์เรียนรู้ตันแบบ ระดับตำบล (CLM) ไร่มาลีรักษ์ ของ นางมาลี ประกิจฤทธานนท์ เพื่อส่งเสริมทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ เอกชน ประชาสังคม ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจเสียสละ แบ่งปั่น เกื้อกูลในชุมชน และเป็นการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการลงมือปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ที่ได้นำความสุข ความพอเพียง และส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการต่อยอดขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดี กินดี อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ