อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
02.02
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
02.02
ข่าวประชาสัมพันธ์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้นแบบชุมชน ปลูกพืชทางเลือก เพื่อป้องกันช้างป่าและลดการพึ่งพิงป่า
26 ตุลาคม 2564

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกผักหวานยางนาและการเลี้ยงผึ้งโพรง โรงเรียนบ้านแก่งม่วง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมการเรียนรู้ต้นแบบชุมชน ปลูกพืชทางเลือก ลดแรงดึงดูดช้างป่าและลดการพึ่งพิงป่า โดยมี นายจิรชัย อาคะจักร หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง, เจ้าหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง, คณะครู นักเรียน เข้าร่วมงาน นายจิรชัย อาคะจักร หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง กล่าวว่า สถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูหลวง โครงการฟื้นฟูพืชอาหารช้างป่าภูหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยจัดการต้นน้ำสารโรงเรียนบ้านแก่งม่วง และชุมชนบ้านแก่งม่วง บ้านนาน้อย ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้นแบบชุมชนปลูกพืชทางเลือก ลดแรงดึงดูดช้างป่าและลดการพึ่งพิงป่า อำเภอภูเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักหวานป่า ต้นยางนา และการสาธิตการเลี้ยงผึ้งโพรง ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้แก่ชุมชนบ้านแก่งม่วง-นาน้อย ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อส่งผลให้เกิดการลดข้อขัดแย้งและสร้างแนวร่วมการอนุรักษ์ช้างป่าอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ดูความเสียหายและให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าที่เข้ามาทำลาย พืชสวน ไร่นา ของชาวบ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ