อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
21.31
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
21.31
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ เลย ลงพื้นที่ดำเนินการเปิดโรงพยาบาลสนาม อำเภอหนองหิน เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
8 กรกฎาคม 2564

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด รพ.สนามจังหวัดเลย ที่ รพ.หนองหิน อาคารสำนักงานสาธารณสุขหนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด – 19 โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายมนัสพันธ์ ดอนก้องไพร นายอำเภอหนองหิน ภาครัฐภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยว เข้าร่วมงาน

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้างในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าประเทศไทยจะมีความพยายามในการควบคุมโรค โดยการคันหาผู้ป่วยให้ได้อย่างรวดเร็ว แยกโรค และติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยทุกราย แต่ยังพบการระบาดเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ รวมทั้งในจังหวัดเลยด้วยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดเลย จึงได้มีมติให้ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดเลย (อำเภอหนองหิน) เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อำเภอหนองหิน โรงพยาบาลหนองหิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหิน และเครือข่ายสาธารณสุขในเขตอำเภอวังสะพุง ภูหลวงผาขาว ภูกระดึง และเอราวัณ ผมขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขทุกท่านตลอดจนขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกำลังคน วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ การสนับสนุนปรับปรุงสถานที่ให้เป็นโรงพยาบาลสนามที่ได้มาตรฐานมีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในอำเภอใกล้เคียง

นายมนัสพันธ์ ดอนก้องไพร นายอำเภอหนองหิน กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดได้ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลำดับที่ 14 ปัจจุบันจังหวัดเลยพบว่ามีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายอำเภอและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดเลยมีนโยบายรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเลยและต้องการกลับมารักษาตัวที่จังหวัดเลย คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลยและคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้พิจารณาให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามหนองหิน อาคารสำนักงานสาธารณสุขหนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ เป็นอาคาร 2 ชั้น รองรับผู้ป่วยจำนวน 20 เตียง มีความเหมาะสมต่อการจัดพื้นที่รองรับผู้ป่วยเฉพาะโรค มีการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรที่ให้บริการ ระบบการส่งต่อ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนปรับปรุงสถานที่ให้เป็นโรงพยาบาลสนามที่ได้มาตรฐานจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้สำหรับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเลยและมีผลตรวจยืนยันว่าเป็นติดเชื้อโควิด – 19 ที่อาศัยอยู่จังหวัดอื่น ๆ หากต้องการมารักษาตัวที่จังหวัดเลย สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนทุกโรงพยาบาล (รพ.เลย 06-2197-7501 รพ.นาด้วง 08-3941-0306, รพ.เชียงคาน 06-2524-7309, รพ.ปากชม 09-3146-9353, รพ.ด่านซ้าย 08-9715-9017, รพ.นาแห้ว 08-6795-6516, รพ.ภูเรือ 08-1680-9028, รพ.ท่าลี่ 09-5697-9479, รพ.วังสะพุง 08-1061-1566, รพ.ภูกระดึง 08-6455-6721, รพ.ภูหลวง 09-8102-4542, รพ.ผาขาว 08-4428-8997, รพ.เอาราวัณ 08-9575-7067 และ รพ.หนองหิน 08-1865-9213 เพื่อประสานงานกับทีมแพทย์ในการเดินทางซึ่งจะช่วยลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อ ต่อไป 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ