อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
07.04
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
07.04
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย คึกคัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่พบผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน
8 มิถุนายน 2564

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8 นายโสภณ สุวรรณรัตน์, นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย, นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย, เดินทางมาให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการ อำนวยความสะดวกให้การฉีดวัคซีน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น ตลอดทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งมีข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ภาคเอกชน และประชาชนที่ได้รับนัดมาฉีดวัคซีน

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีนมา ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 จำนวน 3,600 โดส วันที่ 5 มิถุนายน 2564 จำนวน 6,400 โดส รวมเป็น 10,000 โดส จัดสรรให้บุคคลที่ลงทะเบียนกับหมอพร้อมไว้ จำนวน 2,301 คน และที่เหลือได้จัดสรรให้กับกลุ่มอายุ 60 ปี กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ 18 - 59 ปี รวมทั้งการจัดสรรให้กับบุคลากรด้านการศึกษา ทั้ง 14 อำเภอ ได้รับการฉีดพร้อมกันในวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2564 ให้เสร็จภายใน 2 วันที่กำหนด

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จังหวัดเลยได้แบ่งจุดฉีดยาเป็น 15 จุด (จุดที่ 15 ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย) โดยแบ่งไปตามโรงพยาบาลอำเภอ 14 อำเภอ ซึ่งได้รับการจัดสรรทั้งหมด 930 โดส และ 1,200 โดส จังหวัดเลยได้รับวัศซีนซิโนแวค 4,600 โดส ซึ่งจะฉีดในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 โดยแบ่ง 4,000 โดส จะฉีดเข็มที่ 2 และที่เหลือ 600 โดส จะฉีดเพิ่มเติมให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเน้นบุคลากรด้านการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ