อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
07.13
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
07.13
ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบเงินพระราชทาน แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากวาตภัย
5 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันนี้ 3 พฤษภาคม 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยมี นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย ว่าที่ร้อยตรี นครชัย แสงมณี นายอำเภอเชียงคาน, นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย, นายแดนชัย ดีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.นาซ่าว เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานฯ

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า มูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน พระราชปณิธาน ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย ทรงห่วงใยทุกข์ยากของราษฎรเป็นอันดับแรก ได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เป็นระบบ รวดเร็วและไม่ซับซ้อน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยให้สามารถมีกำลังใจในการดำรงชีวิตสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปได้

ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเลย ช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติที่มีผู้เสียชีวิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงขอน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อปี 2539 ที่กล่าวไว้ว่า การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและครอบครัวผู้ประสบภัยนั้น ไปให้ความอบอุ่น ไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยฉับพลัน ทำให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือ มีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไป และการช่วยผู้ประสบภัยต้องช่วยในระยะสั้นหมายความว่า เป็นเวลาที่ฉุกเฉินต้องช่วยโดยเร็วและต่อไปต้องช่วยเหลืออย่างเนื่อง ส่วนเรื่องการช่วยเหลือระยะยาวก็มีความจำเป็นเหมือนกัน เป็นผลว่าเขาได้รับการดูแล เหลียวแลจนกระทั่งได้รับการศึกษาที่สามารถทำมาหากินได้โดยสุจริต มีประสิทธิภาพเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย กล่าวว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรการกุศลซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิด เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๐๖ และพระราชทานเงินทุนประเดิม ๓ ล้านบาท สำหรับสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโดยฉับพลันทั่วประเทศในลักษณะการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิต เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความทุกข์ยา เดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ อย่างทันท่วงที ตลอดจนสงเคราะห์เรื่องทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาและโรงเรียน เนื่องจากวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ เกิดเหตุวาตภัย พายุฝนลมกระโชกแรงพัดต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเลย ช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติที่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นน้องชายของ นายบรรชา พานทองสิม ญาติของผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับเงินพระราชทานฯ นับเป็นความปลาบปลื้มและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้ครอบครัวผู้ประสบภัยจนเสียชีวิตในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ