อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
16.58
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
16.58
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย จัดงานเทศกาลหุ่นฟางนาอ้อ เพื่อเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน อำเภอเมืองเลย
30 มีนาคม 2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 18.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลหุ่นฟางนาอ้อ ที่ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้านนาอ้อ นักท่องเที่ยว ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยกำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจ สร้างงานและเพิ่มรายได้ ให้กับระดับ ชุมชนของแต่ละท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภูมิภาค โดยใช้แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป็นเครื่องมือสำคัญในการนำนโยบายของรัฐบาลและวาระแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดเป็นระเบียบวาระแห่งพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน เป็นแผนชี้นำการพัฒนาจังหวัดในระยะยาว เพื่อนำเอาปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นแนวทางในการทำงาน

โดยอำเภอเมืองเลยมีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่หลายแห่งด้วยกัน ที่นักท่องเที่ยวในจังหวัดและต่างจังหวัดยังไม่รู้จัก หรือยังไม่เคยเข้าไปเที่ยว และยังได้มีแนวคิดในการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว โดยการจัดทำหุ่นฟางนาอ้อเป็นรูปสัตว์ สิ่งของเครื่องใช้ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน บ้านนาอ้อ เพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอำเภอเมืองเลย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเมืองเลยและเป็นการเพิ่มการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งในด้านการบริการ ที่พัก อาหาร และอื่นๆ จึงจะต้องส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมจัดงานเทศกาลหุ่นฟางนาอ้อ บริเวณลานวัฒนธรรมเทศบาลนา อ้อ บ้านนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ความคืบหน้าของงานเทศกาลนี้ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหุ่นฟางให้แก่กลุ่มชาวบ้านตำบลนาอ้อ จำนวน 45 คน ระยะเวลา 10 วัน จัดทำหุ่นฟางค่างแว่นขนาดใหญ่ จำนวน 1 ตัว จัดทำหุ่นฟางจริงโดยจัดทำหุ่นฟางเป็นรูปสัตว์ สิ่งของ จำนวน 18 ตัว การจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ