อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
17.28
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
17.28
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้ากรมสรรพกำลังกลาโหม จัดประชุมพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน เพื่อการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรป้องกันประเทศ
26 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย พล.อ.ท.จำนง สุจริต เจ้ากรมสรรพกำลังกลาโหม กระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้จัดให้มีการประชุมการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อการระดมสรรพกำลัง โดยมีคณะข้าราชการจากกรมการสรรพกำลังกลาโหม ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้แทนส่วนราชการพลเรือนจากส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม กรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของกระทรวงกลาโหม จึงได้ดำเนินการพัฒนาสัมพันธ์เพื่อการระดมสรรพกำลัง ระหว่างส่วนราชการทหาร ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจงานระดมสรรพกำลังตามแผนป้องกันประเทศ หรือภารกิจเพื่อความมั่นคง 10 ด้าน ประกอบด้วย กำลังคน อาหาร น้ำ คมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข อุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต เชื้อเพลิงพลังงาน การประชาสัมพันธ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ มาสนับสนุนกองทัพในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศในภาวะไม่ปกติได้อย่างเพียงพอทันเวลา และเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยให้ทุกภาคส่วนต้องผนึกกำลังตั้งแต่ในภาวะปกติ ด้วยการจัดเตรียมระบบการป้องกัน บรรเทาระงับภัย รวมทั้งการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์ฉุกเฉินสิ้นสุดลง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ