อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
16.48
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
16.48
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย เตรียมจัดการแข่งขันวิ่ง “ดอกฝ้ายบานมาราธอน” ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ
26 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.64 เวลา 14.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานจัดการแข่งขันวิ่ง “ดอกฝ้ายบานมาราธอน” ครั้งที่ 1/2564 ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอเมืองเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และชมรมเลย รันนิ่ง ร่วมประชุมฯ  นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยร่วมกับทุกภาคส่วน และชมรมเลย รันนิ่ง กำหนดจัดให้มีการแข่งขันวิ่ง “ดอกฝ้ายบานมาราธอน” ครั้งที่ 1/2564 ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย โดยหัวใจสำคัญของการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนประการหนึ่ง คือ เรื่องความปลอดภัยของนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน จังหวัดเลยพร้อมที่จะบริหารจัดการให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่นักวิ่ง ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,500 คน พร้อมผู้ติดตาม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในช่วงการจัดงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2564 เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังมีการผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่อนคลายเข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้ กิจกรรมวิ่ง “ดอกฝ้ายบานมาราธอน” ครั้งที่ 1/2564 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. มาราธอน (FULL MALATHON) ระยะทาง 42.4 กิโลเมตร 2. ฮาร์ฟมาราธอน (HALF MALATHON) ระยะทาง 21.63 กิโลเมตร 3. มินิมาราธอน (MINI MALATHON) ระยะทาง 10 กิโลเมตร 4. FUN RUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ