อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
16.41
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
16.41
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย ประกอบพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
23 มีนาคม 2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี  ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในสถานที่ที่เหมาะสม โดยในปี 2563 จังหวัดเลย มีข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย รวมทั้งสิ้น 25 ราย ประกอบด้วย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 10 ราย และ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 15 ราย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ