อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
17.03
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
17.03
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.เลย เปิดงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย
24 กุมภาพันธ์ 2564

วันนี้ (23 ก.พ.64) เวลา10.00 น.นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเศรษฐกิจไทเลย และโครงการ 3 หมอ เมืองเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

โดยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นนโยบายเร่งรัดสำคัญ ประกอบกับนโยบายของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กำหนดให้ดำเนินการขับเคลื่อนการปลูกกัญชาทางการแพทย์ การดำเนินงาน เข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดยให้มีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ที่มีแพทย์แผนไทย และส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชา กัญชง และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานสนับสนุน ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม ให้แก่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลของจังหวัดเลย จำนวน 5 แห่ง และในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดเลยมีเป้าหมายเปิดให้บริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ครอบคลุมโรงพยาบาลทั้ง 14 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่มีแพทย์แผนไทยจำนวน 21 แห่ง เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกัญชา โดยมีโรงพยาบาลเอราวัณ โรงพยาบาลผาขาว โรงพยาบาลภูเรือ และโรงพยาบาลนาด้วง เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทุกวัน ในวันและเวลาราชการ เป็นทางเลือกในการรักษาโรคและดูแลสุขภาพ ภายใต้ การกำกับดูแลของสหสาขาวิชาชีพอย่างถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งยังจัดทำโครงการ พัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชา ที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งจังหวัดเลยมีความพร้อมที่จะดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนการปลูกกัญชาครัวเรือนละ 6 ต้น ตามนโยบายของท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อใช้ในการรักษาสุขภาพประชาชนในชุมชน ดังต้นแบบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนมาลัย จังหวัดบุรีรัมย์ เบื้องต้นได้ทำการสำรวจข้อมูล ผู้สนใจปลูกกัญชาภายในจังหวัดเลย ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการใช้กัญชาในการดูแลสุขภาพ อย่างถูกต้องปลอดภัย ให้กับเครือข่ายประชาชน และ อสม. แลกเปลี่ยนแนวคิดการบูรณาการงานด้านสมุนไพรกัญชา และการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน เป็นจุดเริ่มต้น การขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการด้านสมุนไพรกัญชา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเลยอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ