อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
22.59
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
22.59
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ เลย นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
23 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 6/2564 เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก หมู่ 6 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมี นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการเหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีนายอาคม ภูละคร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชาญการ) รักษาราชการแทนนายอำเภอนาแห้ว ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนชาวอำเภอนาแห้วร่วมให้การต้อนรับ

ก่อนพิธีเปิดโครงการฯ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมผู้บริหาร ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จากนั้นประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี นำกล่าวแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ กล่าวเปิดโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. และโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ครั้งที่ 6/2564 และพบปะกับประชาชน พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจบูธของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานต่าง ๆ เสร็จแล้วประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมรับฟังสภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชัยธวัช เนียมศิริ) กล่าวว่า จังหวัดเลยกำหนดจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทุกเดือน เพื่อนำหน่วยงานต่าง ๆ ไปให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมนำนโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สู่พี่น้องประชาชน ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาติดต่อหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และมอบสิ่งของต่าง ๆ ดังนี้ มอบพันธุ์ไม้ มอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินเพื่อชีวิตที่มั่นคง จำนวน 20 ราย พร้อมรับมอบอุปกรณ์กีฬาจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย มอบเงินอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทสงเคราะห์ จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท มอบกระปุกออมสินเด็กนักเรียน จำนวน 10 คน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎร จำนวน 30 คน ๆ ละ 2,000 บาท และมอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ