อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
23.38
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
23.38
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย ออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2564 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,653,400 บาท
10 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.09 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน เป็นสักขีพยานในการออกสลากกาชาด

นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดทำสลากกาชาด เพื่อจำหน่ายในงานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นภารกิจที่เหล่ากาชาดจังหวัดเลยได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน พี่น้องประชาชน ได้มีโอกาสช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดเลยในการซื้อสลากกาชาด ซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและสิ่งของรางวัลแล้ว เหล่ากาชาดจังหวัดเลยจะได้นำไปใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย ตลอดจนสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลต่าง ๆ ของเหล่ากาชาด เหล่ากาชาดจังหวัดเลยได้จัดทำสลากกาชาดประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้นจำนวน 100,000 ฉบับ โดยจำหน่ายในราคาฉบับละ ๕๐ บาท ลักษณะของสลากกาชาดจะมี ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นต้นขั้วบัตร เป็นส่วนที่ไม่สามารถตรวจรับรางวัลได้ และส่วนที่ ๒ เป็นใบสลากกาชาดเป็นส่วนที่ใช้ตรวจและรับรางวัลในกรณีที่ถูกรางวัล สำหรับรางวัลสลากกาชาดที่จะดำเนินการออกรางวัลในวันนี้ มีด้วยกันถึง ๑,๑๓๙ รางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ ๑ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล Cab) มี ๑ รางวัล มูลค่ารางวัล ๗๑๕,000 บาท รางวัลที่ ๒ รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๕ ซีซี มี ๓ รางวัล มูลค่ารางวัลละ ๔๔,๘๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ ทองรูปพรรณหนัก ๕๐ สตางค์ มี ๕ รางวัล มูลค่ารางวัลละ ๑๕,000 บาท รางวัลที่ ๔ รถจักรยาน ขนาดวงล้อ ๒๐ นิ้ว มี ๓๐ รางวัล มูลค่ารางวัลละ ๑,8๐๐ บาท รางวัลเลขท้าย ๓ ตัว พัดลม ขนาด ๑๖ นิ้ว หมุน ๑ ครั้งมี ๑๐๐ รางวัล มูลค่ารางวัลละ ๗๕๐ บาท รางวัลเลขท้าย ๒ ตัว หม้อหุงข้าว หมุน ๑ ครั้ง มี 1,000 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 600 บาท รวมรางวัลทั้งสิ้น 1,139 รางวัล เป็นเงิน 1,653,400 บาท โดยมีผลการออกรางวัลสลากกาชาดดังนี้

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เลขที่ออก 086698

รางวัลที่ 2 จำนวน 3 รางวัล เลขที่ออก 077061 093618 060737

รางวัลที่ 3 จำนวน 5 รางวัล เลขที่ออก 060610 005072 070858 082559 041426

รางวัลที่ 4 จำนวน 30 รางวัล เลขที่ออก 051645 014315 056094 007070 008028 057742 024019 092707 000151 018307 070847 045482 042594 027478 013118 004076 029180 068429 040471 027046 061747 097362 051137 026336 050110 000332 007687 052925 052052 074224

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 100 รางวัล เลขที่ออก 827

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว จำนวน 1,000 รางวัล เลขที่ออก 50

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ