อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
22.52
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
22.52
ข่าวประชาสัมพันธ์
พช.เลย พัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge - Based OTOP) คัดเลือกผลิตภัณฑ์สู่ระดับประเทศ ปี 2564
28 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.64  เวลา 09.30 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) ปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย คณะกรรมการฯ ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเลย ร่วมประชุมฯ

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลย ได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 พร้อมทำพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ ชื่อลาย "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีฯ" แก่กลุ่มผ้าในจังหวัดเลย ทั้งนี้ได้ประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ทุกสี โดยเน้นการใช้สีธรรมชาติ ตลอดทั้งนำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น เพื่อให้รายได้กลับสู่ชมชน ส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้ทันสมัย สู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส

ด้านนายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มว่า จังหวัดเลย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge - Based OTOP) จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างนวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการพัฒนาแล้ว มีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาด เปิดช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยมีแนวทางดังนี้ คัดเลือกผลิตภัณฑ์ จาก 28 กลุ่ม จำนวน 31 ผลิตภัณฑ์ ที่สนใจส่งเข้าคัดเลือก ให้เหลือ 20 ผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพและลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 - 2563 เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สามารถเพิ่มมูลค่าสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับแล้วทั้ง 20 ผลิตภัณฑ์ ให้เหลือ 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานในส่วนกลางระดับประเทศ ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ