อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
23.17
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
23.17
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯเลยเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
19 มกราคม 2564

วันที่ 19 ม.ค.64  เวลา 08.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำจิตอาสาพระราชทาน 904  ศาล  ทหาร  ตำรวจ  หัวหน้าส่วนราชการ  และข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ณ บริเวณโดยรอบภูพุทโธ  ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรักอำเภอเมือง จังหวัดเลย  เนื่องใน “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรักความผูกพันของ 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชัยธวัช  เนียมศิริ)  ขอให้จิตอาสาทุกคนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ให้สำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมาย และทำงานบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

#ภาพถ่ายมุมสูงจากโดรน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ