อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
23.36
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
23.36
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเพื่อหามาตรการลดอุบัติเหตุและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
19 มกราคม 2564

 เมื่อวันที่ 18 ม.ค.64 เวลา 13.30 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเลย ครั้งที่1/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมพรหมเลิศ ชั้น 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีคณะกรรมการร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรายงานผลและวิเคราะห์ข้อมูล วางมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และเดือนธันวาคม 2564 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ซึ่งมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 73 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 73 คน เสียชีวิต 6 คน สาเหตุมาจาก เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด โดยในเดือนธนวาคม 2563 จังหวัดเลย มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งสิ้น จำนวน 23 คน   นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ กล่าวว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียด และให้สรุปการเกิดอุบัติเหตุแต่ละกรณีเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างจริงจัง เข้มข้น ซึ่งจะได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใช้วางแผน เน้นวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และให้พิจารณาอายุของผู้เกิดเหตุประกอบการวางมาตรการป้องกันซึ่งน่าจะมีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุด้วย โดยเน้น 1) ควบคุมพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน และเข้มข้นกับมาตรการทำ พรบ.ภาคบังคับ เพราะจะช่วยเยียวยาภายหลังเกิดเหตุได้ 2)ปลูกฝั่งวินัยจราจรให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ตรวจจับ  ปรับ ตักเตือน เพื่อจะได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ออกเป็นมาตรการบังคับใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างจริงจัง ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ