อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
23.25
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
23.25
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.เลย ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
19 มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.49 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำส่วนราชการประกอบพิธีวางพานพุมดอกไม้สดเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพันทหารราบที่ 1 หรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย โดยมีข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน โรงเรียน วิทยาลัย มูลนิธิ สมาคม ชมรม และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธี พร้อมมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มข้น โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการ และผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประกอบพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กราบถวายบังคม 3 ครั้ง ประจำแท่นเกียรติยศ กล่าวถวายราชสดุดีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นเสร็จพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กล่าวถวายราชสดุดี ว่า เนื่องในวันประวัติศาสตร์สำคัญ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงได้รับชัยชนะจากการทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา พสกนิกรชาวจังหวัดเลยจึงได้มาชุมนุมกันเพื่อประกอบพิธีถวายบังคมต่อดวงพระวิญญาณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ซึ่งต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงแก่ประเทศไทยมาในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสงบสุข และเกียรติภูมิของราชอาณาจักร มาจนถึงกาลปัจจุบัน ซึ่งการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย จนกลายเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญ ความเด็ดเดี่ยวของชาวไทย ที่มีความสมัครสมาน สามัคคี เสียสละ ต่อสู่เพื่อรักษาเอกราชของชาติไทย ให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงตราบเท่าทุกวันนี้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ