อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
19.45
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
19.45
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเลย เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ที่อำเภอเมืองเลย และอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
11 มกราคม 2564

วันนี้ (10 ม.ค.64) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเลย ได้รับมอบหมายจาก พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 200 ผืน โดยมีนายมณฑล ชัยมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย พ.อ.ประมูล นามูลน้อย สัสดีจังหวัดเลย ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ พ.ต.อ.ณัฐกฤต คำวิเศษชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ร่วมเชิญผ้าห่มกันหนาวฯ ซึ่งได้มอบผ่านจิตอาสาพระราชทาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อมอบต่อให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองเลยต่อไป

และเวลา 13.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบผ้าห่มพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ประสบสภาวะอากาศหนาวในพื้นที่อำเภอวังสะพุง ที่หอประชมอำเภอวังสะพุง โดยมีนายมณฑล ชัยมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย พ.อ.ประมูล นามูลน้อย สัสดีจังหวัดเลย ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ พ.ต.อ.วรการ บุญประคอง รอง ผบก.ภ.จว.เลย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ร่วมพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาว ซึ่งได้มอบผ่านจิตอาสาพระราชทาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อมอบต่อให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอวังสะพุงต่อไป นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณและทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับราษฎรทั้ง ๑๔ อำเภอของจังหวัดเลย จำนวน ๓,๐๐๐ ผืน จึงขอให้ราษฎรทุกคน ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอให้ตั้งใจปณิธานปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา และความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย กล่าวว่า เนื่องจากสภาวะอากาศหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองเลยมีความกดอากาศสูงได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 1-5 มกราคม 64 ที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอเมืองเลย อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 8 องศาเซลเซียส ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่สูงหรือตั้งบ้านเรือนอยู่ตามพื้นที่ป่าเขาได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวถึงหนาวจัด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลน้ำสวย ตำบลนาโป่งตำบลเสี้ยว และ ตำบลกกทอง หมู่บ้านละ 5 คน รวม 200 คน นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง กล่าวว่า อำเภอวังสะพุงมี 10 ตำบล 144 หมู่บ้าน ห้วงวันที่ 1-5 มกราคม 2564 พื้นที่อำเภอวังสะพุงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 8 องศาเซลเซียส ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่สูงหรือตามพื้นที่ป่าเขาได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาว ถึงหนาวจัด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป และผู้ยากไร้ในพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลศรีสงคราม ตำบลวังสะพุง จำนวน 25 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 8 คน รวม 200 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ