อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
19.55
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
19.55
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.เลย เปิดกิจกรรม "เทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชมชน
30 ธันวาคม 2563

วันนี้ (29 ธ.ค.63) เวลา 18.00 น.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1” ประจำปี 2564 ที่ลานดอกไม้ รักนะ ภูเรือ หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดเลย เข้าร่วมในพิธีเปิดเทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ พร้อมกับเดินขบวนรถบุปผชาติและรับชมการแสดงชุด รักเธอจังเลย จากอำเภอภูเรือ อีกทั้งการแสดงดนตรี กวีศิลป์ จาก อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และอาจารย์ปรีชา เถาทอง ภายในงานนั้นมีการจัดแสดงนิทรรศการ โชว์ผลงานศิลปะ ดนตรี ภาพวาดสีน้ำมัน โดยบรรยากาศภายในงานได้มีกระบวนการคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมงานโดยใช้เครื่องเทอร์โมสแกนวัดอุณหภูมิของผู้ที่จะเข้าร่วมงานทุกคน และบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในงาน นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลย เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายไม้ดอก ไม้ประดับ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอภูเรือ สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ปีละ 270 - 300 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรผู้เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับจำนวน 723 ราย พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 2,170 ไร่ ทางจังหวัดจึงมีแนวทางที่จะพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร ไม้ดอก ไม้ประดับ โดยการพัฒนาสายพันธุ์ให้หลากหลาย ให้ตรงตามความต้องการของตลาด มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สามารถต่อรองราคาผลผลิตและปัจจัยการผลิต มีผลผลิตที่สม่ำเสมอ และลดต้นทุน ประกอบกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ดำเนินการประเมินผลมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเลย ที่ได้รับการพัฒนาจาก วว. จำนวน 13 ตัวอย่าง โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร ไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเลย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และชุมชน จังหวัดเลยจึงได้กำหนดวาระการขับเคลื่อนของจังหวัดเลย ปี 2564 โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ในพื้นที่จังหวัดเลย ให้เป็นเมืองหลวงแห่งไม้ดอก ไม้ประดับของประเทศไทย ผุ้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการจัดงานดังกล่าวจังหวัดเลยได้คำนึงถึงเรื่องการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 เป็นอย่างยิ่งแต่อย่างไรก็ตามแต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะได้อย่างเสียอย่างได้ วันนี้เราต้องได้ทั้ง 2 อย่าง นั่นก็คือเราจะต้องได้ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของเราด้วยการที่จะป้องกันและยับยั้งการเเพร่ระบาดโควิด -19 และเราจะต้องมีอาชีพมีรายได้เพื่อที่เราจะสามารถเลี้ยงตัวของเราได้ต่อไป สามารถที่เราจะสร้างเศรษฐกิจในภาครวมช่วยชาติ ช่วยประชาชนได้ในโอกาสต่อไป ดังนั้นนี่คือเรื่องราวที่จังหวัดเลยได้คำนึงถึงมาโดยตลอดนี่คือวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานในครั้งนี้ โดยเทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 12 มกราคม 2564 ที่ลานดอกไม้ รักนะ ภูเรือ หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ