อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
19.36
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
19.36
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯเลย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเลย มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 ที่หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
17 ธันวาคม 2563

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 โดยมีนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายอำเภอวังสะพุง คณะกรรมการเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 158 ผืน โดยนางพัทธยา ชนะพัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ กล่าวรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานทรงงานสานต่อในพระราชกรณียกิจในพระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย เช่นทุกปีที่ผ่านมา และดำเนินการจัดการเรียนการสอนดูแลนักเรียนในรูปแบบอยู่ประจำ และทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียน ทั้งหมด620 คน และบุคลากร ทั้งหมด 78 คน โดยมีนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษาปัจจุบัน ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 13 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 100 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 45 คน ซึ่งจะได้เข้ารับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานโดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ตั้งอยู่เลขที่ 319 หมู่ 11 ตำบล ศรีสงคราม อำเภอ วังสะพุง จังหวัดเลย เป็นสถานศึกษาที่บ่มเพาะคนดี ให้มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำพระราชดำริ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา และสามารถออกไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 ยังได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิด้านผู้บริหาร นางพัทธยา ชนะพันธ์ ได้รับรางวัล "คุรุ สดุดี" ประจำปี 2563 และได้รับรางวัล "ครูดี ไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2563 นายชาตรี บารมีมหาศาล ได้รับโล่รางวัล "ครูดี ไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2563 และได้รับรางวัล "ครูดี ศรีเมืองเลย" เนื่องในวันครู ประจำปี 2563นายชัยยัน วิจารณรงค์ ได้รับรางวัล "ครูดี ศรีเมืองเลย" เนื่องในวันครู ประจำปี 2563ด้านนักเรียน - ด้านวิชาการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 31 เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 35 เหรียญจากการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 เป็นต้น ข่าว/ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ