อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
20.00
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
20.00
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ เลย นำประกอบพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”
4 ธันวาคม 2563

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประกอบพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” จังหวัดเลย ที่หอประชุมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีผู้นำศาสนาต่างๆ ผู้พิพากษาหัวศาลจังหวัดเลย ผู้บัญชาการทหารบกที่ 28 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาสนิกชน ประชาชน ร่วมงานฯ กิจกรรมประกอบด้วย ประธานจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้วเริ่มพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ตามลำดับ ดังนี้ศาสนาพุทธ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ประธานพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าไตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก กรวดน้ำรับพรศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนาอิสลามกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวดุอาร์ขอพรศาสนาคริสต์ ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรเสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ถวายของที่ระลึกแด่ประธานสงฆ์ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้นำศาสนาอิสลามละศาสนาคริสต์ กราบลาพระรัตนตรัย การที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กราบลาประธานสงฆ์ และลาผู้นำทางศาสนา เป็นเสร็จพิธี

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ