อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
19.11
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
19.11
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.เลย จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 2/2564 ณ.โรงเรียนบ้านบง อ.ภูเรือ
27 พฤศจิกายน 2563

วันนี้ (26 พ.ย.63) เวลา 09.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 2/2564 ที่โรงเรียนบ้านบง หมู่ที่ 1 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย พร้อมด้วย นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย นายชาญชัย คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ร่วมงานฯ โดยมีนางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าศาลา ร่วมให้การต้อนรับ โดยก่อนพิธีเปิดงานฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมหัวหนส่วนราชการได้ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นไม้ ที่บริเวณโรงเรียนบ้านหนองบง ชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนบ้านบงและโรงเรียนบ้านแก่งม่วง เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อุครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เสร็จแล้วร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวเปิดโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยิ้มให้กับประชาชน” ครั้งที่ 2/2564 จากนั้นมอบพันธุ์ปลา จำนวน 50 ถุง มอบพันธุ์ไม้ มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด มอบเงินอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท มอบกระปุกออมสินเด็กนักเรียน จำนวน 10 ราย พบปะให้กำลังใจ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และส่วนราชการ/หน่วยงานที่นำกิจกรรมมาให้บริการประชาชน จากนั้น เป็นประธานการประชุมข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร/สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติและรับฟังสภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบง และร่วมรับประธานอาหารร่วมกันผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ในนามตัวแทนของหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนภาคเอกชน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ตระหนักดีว่าการเดินทางไปรับบริการที่อำเภอ และจังหวัดบางครั้งอาจไม่ได้รับความสะดวก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้บูรณาการจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยให้ส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ได้ร่วมกันออกหน่วยบริการ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ ด้านสวัสดิการสังคม การรักษาสุขภาพอนามัย จากบริการของภาครัฐภาคเอกชน เป็นการดำเนินงานเชิงรุก ให้ประชาชนได้รับความรู้ รู้ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างส่วนราชการกับประชาชน อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ