อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
19.47
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
19.47
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย ขับเคลื่อนการพัฒนา บ้านหมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย และติดตามโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
26 พฤศจิกายน 2563

วันนี้ (25 พ.ย.63) เวลา 11.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานพัฒนาบ้านหมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย พร้อมด้วย พลตรี สุระ สินโสภา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 นายโสภณ สุวรรณรัตน์, นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย นายนที พรมภักดีอำเภอด่านซ้าย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ร่วมประชุมฯ

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ได้นำคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบ้านหมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ่งมีทั้งหมด 10 คณะ อาทิ คณะทำงานพัฒนาอุทยานเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 คณะทำงานพัฒนาชุมชน/พัฒนาหมู่บ้าน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ซึ่งมีประชาชนบ้านหมากแข้งเข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 ราย เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ปลูกผักอินทรีย์ ได้แก่ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คะน้าฮ่องกง คอสเขียว และปลูกผัก GAP ได้แก่แตงญี่ปุ่น ฝักทองญี่ปุ่น องุ่น ไม้ผล ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มะม่วง อาโวคาโด และอื่นๆ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ต้องการให้เกิดการสร้างอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงและมีการดำเนินโครงการทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีรายได้ตลอดปี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้สอบถามข้อมูลจากนักวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการฯ และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอย่างละเอียด และกล่าวชื่นชมถึงความสำเร็จของโครงการซึ่งจะเป็นต้นแบบให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและขยายผลในพื้นที่โครงการของ ต.กกสะทอน ทั้ง 12 หมู่บ้านต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ