อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
10.17
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
10.17
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯเลย ลงพื้นที่พบปะพูดคุยและมอบนโยบายให้กับคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด 
18 พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ที่ไร่ภูซำเตย สวนปูไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงพื้นที่พบปะพูดคุยและมอบนโยบายให้กับคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด โดยมีนางสาวภุมิรินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ, นายประดิษฐ์ อินตาพรหม เกษตรจังหวัดเลย กลุ่ม Young Smart Farmer เข้าร่วม รับฟังและรับนโยบาย   นายประดิษฐ์ อินตาพรหม เกษตรจังหวัดเลย กล่าวว่า  กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดการประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยมีวัถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ พัฒนาความรู้ความสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการสินค้าการเกษตร การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และภาคีเครือข่ายในทุกระดับ   ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา Young Smart Farmer ในจังหวัดเลยให้มีศักยภาพทั้งในด้านการผลิตที่เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร พร้อมทั้ง พัฒนาการตลาดออนไลน์และเชื่อมโยงการตลาดให้ดีขึ้นอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ