อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
09.51
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
09.51
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ลงพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อติดตามการสอดส่องโครงการภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563
17 พฤศจิกายน 2563

 เมื่อวันที่ 13 พ.ย.63 เวลา 09.30 น. นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย (ก.ธ.จ.) พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  เพื่อติดตามสอดส่องโครงการภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และชี้แนะหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณดำเนินการโครงให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประโยชนสูงสุดและเกิดความคุ้มค่า ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย ได้พิจารณาสอดส่องโครงการหน่วยงานภาครัฐ ทั้งสิ้น 150 โครงการ พบว่ายังมีหลายโครงการที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย (ก.ธ.จ.) ได้ลงพื้นที่สอดส่องยังล่าช้าไม่สามารถดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ และมีอีกหลายโครงการที่คณะกรรมการได้ทักทวงถึงความความถูกต้องและคุ้มค่าของโครงการฯ และได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินโครงการแล้ว และในปีงบประมาณ 2564 ที่ประชุมพิจารณาสอดส่องโครงการภาครัฐทั้งสิ้น  จำนวน 49 โครงการ นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต กล่าวว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย (ก.ธ.จ.) มีส่วนสำคัญที่จะสอดส่องติดตามโครงการภาครัฐต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ และชี้แนะการดำเนินโครงการฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ และเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ซึ่งจะส่งผลดีกับหน่วยงานที่ดำเนินโครงการเอง ให้ดำเนินโครงการได้โดยไม่ผิดระเบียบและเกิดปัญหาการถูกตรวจสอบและมีข้อร้องเรียนได้ เพราะฉะนั้นการสอดส่องโครงการต่างๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ อีกด้วย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ