อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
03.35
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
03.35
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันแรกของการรับสมัคร นายก อบจ.เลย และ ส.อบจ.เลย เป็นไปอย่างคึกคัก พร้อมกองเชียร์มอบพวงมาลัย ดอกไม้ ส่งเสียงเชียร์ ให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
3 พฤศจิกายน 2563

วันแรกของการรับสมัคร นายก อบจ.เลย และ ส.อบจ.เลย เป็นไปอย่างคึกคัก พร้อมกองเชียร์มอบพวงมาลัย ดอกไม้ ส่งเสียงเชียร์ ให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดเลย นายดำรงค์ ทองศรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (ผอ.กต.อบจ.เลย) ได้จัดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (ส.อบจ.เลย) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (นายก อบจ.เลย) เป็นวันแรก โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกวี ไพศาลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน เข้าร่วมสังเกตการณ์การรับสมัคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอำนวยการรับสมัคร

นายกวี ไพศาลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยเปิดรับสมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (ส.อบจ.เลย) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (นายก อบจ.เลย) ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยในวันนี้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ในฐานะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (ผอ.กต.อบจ.เลย) ได้ชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดการรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัครแก่ผู้สมัครอย่างละเอียด พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครทุกขั้นตอน ซึ่งตามระเบียบการรับสมัครหากมีผู้สมัครเดินทางมาลงเวลาก่อนเวลารับสมัคร ให้ถือว่ามาลงทะเบียนพร้อมกันจากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้ตกลงกันก่อนว่าใครจะได้สิทธิ์ในการรับสมัครก่อน หากตกลงกันไม่ได้ก็จะให้จับสลาก ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 30,000 บาท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 2,000 บาท โดยเมื่อยื่นใบสมัครแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย จะตรวจคุณสมบัติก่อนประกาศรายชื่อภายใน 7 วัน หากมีผู้เห็นแย้ง สามารถร้องเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเลยได้ หรือเมื่อไม่ได้รับการประกาศรับรองคุณสมบัติผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องไปยัง กกต.จังหวัดเลย เพื่อขอรับคำชี้แจ้งคุณสมบัติและสามารถยื่นเอกสารหลักฐานที่ขาดเพิ่มเติมได้

ทั้งนี้ มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ในวันแรก มีจำนวน 5 คน ดังนี้ 1. นายชวลิตย์ น้อยดี ผู้สมัครนายก อบจ.เลย หมายเลข 1 2. นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง ผู้สมัครนายก อบจ.เลย หมายเลย 2 3. นายชละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช ผู้สมัครนายก อบจ.เลย หมายเลย 3 4. นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ ผู้สมัครนายก อบจ.เลย หมายเลย 4 5. นายจีรศักดิ์ น้อยก่ำ ผู้สมัครนายก อบจ.เลย หมายเลย 5

และมีผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ทั้ง 30 เขต 14 อำเภอ จำนวน 107 คน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยที่มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. อย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อรักษาแชมป์ในการเลือกตั้งของภาคอีสาน โดยพิจารณาเลือกเอาคนดีทำหน้าที่แทนเราชาวจังหวัดเลยในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง สำหรับบรรยากาศการรับสมัครเป็นไปอย่างคึกคัก โดยผู้สมัครบางส่วนได้เดินทางมารอตั้งแต่ก่อนเวลา 08.30 น. นอกจากนี้ ยังได้มีกองเชียร์ของผู้สมัครแต่ละคน มามอบดอกไม้ มอบพวงมาลัยดอกดาวเรืองและส่งเสียงเชียร์ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สมัครเป็นกันจำนวนมากด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ