อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
09.48
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
09.48
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ เลย นำ “จิตอาสา” จังหวัดเลย ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณอนุสรณ์สถานผู้เสียสละในพื้นที่ พตท.1718 เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ปี 2563
23 ตุลาคม 2563

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานผู้เสียสละในพื้นที่ พตท. (หน่วยผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร) 1718 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้นำ “จิตอาสา” จังหวัดเลย ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ ตัดหน้า บริเวณโดยรอบอนุสรณ์สถานผู้เสียสละในพื้นที่ พตท. 1718 

        โดยก่อนที่ “จิตอาสา” จังหวัดเลย จะร่วมกันทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชัยธวัช เนียมศิริ) ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับปการและทรงปกครองพระราชอาณาจักร ให้มีความมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุขทรงพระราชอุตสาหะ เสด็จประพาสต้น เพื่อประสดับตรับฟังทุกข์สุขของปวงพสกนิกรในท้องถิ่นต่าง ๆ พระองค์มีพระราชดำริพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน ทรงนำวิทยาการที่ได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศ มาวางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน /การปฏิรูประบบการเงินการคลัง การศึกษา การสาธารณูปโภค ด้วยพระปรีชาสามารถ และสายพระเนตรอันกว้างไกล ทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าทันสมัย ทรงยกเลิกระบบทาส ระบบไพร่ และทรงนำศาสตร์การปกครองของไทยและชาติสากล มาผนวกใช้ในการปกครองพระราชอาณาจักรนำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นภัย ดำรงอธิปไตย และความเป็นเอกราชของชาติไว้ได้อย่างมั่นคง ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง พัฒนาไพบูลย์สืบเนื่องมาจนกาลปัจจุบัน พระปรีชาสามารถ และพระเกียรติยศเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พสกนิกรชาวไทยทั้งหลาย จึงต่างน้อมรำลึกเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ถวายพระราชสมัญญา แด่พระองค์ว่า“ พระปิยมหาราช”  

        เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว พสกนิกรชาวจังหวัดเลย จึงขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาราษฎรและเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และจักจดจารึกพระเกียรติคุณและคุณูปการอันใหญ่หลวงของพระองค์ไว้ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

#จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนาพร ศาลาดี ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์ แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ