อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
02.24
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
02.24
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำทุกภาคส่วนประกอบพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 ตุลาคม 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้บัญชาการมณฑลทหารที่ 28 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ สถานศึกษา สมาคม ชมรม มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกร ทุกหมู่เหล่า  วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน อาทิ การปฏิรูประเบียบบริหารราชการ การศาสนา ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกโดยแท้จริงในด้านพระพุทธศาสนา ทรงวางรากฐานทั้งด้านการศึกษา การคมนาคม และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช” ซึ่งพสกนิกรชาวไทยทั้งปวงจึงถวายพระนามว่า “พระปิยมหาราช” อันมีความหมายว่า พระราชาผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไท  สมเด็จพระปิยมหาราช หรือพระนามเต็มว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ประสูติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 พระนามเดิมว่า “สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์”

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ