อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
09.00
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
09.00
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตร วางพานพุ่ม และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) 21 ตุลาคม 2563
22 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.63 เวลา 07.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย หอการค้าจังหวัดเลย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย สมาคม ชมรม มูลนิธิทุกแห่ง พี่น้องประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ซึ่งมีพระสงฆ์ จำนวน 25 รูป ออกรับบิณฑบาตและเวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยประกอบพิธี ดังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี วางพานพุ่ม จากนั้นให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดเลยวางพานพุ่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีต่อจากนั้น เวลา 11.00 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ที่โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ ใบ้านไร่ม่วง หมู่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พร้อมนำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุ ณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยนำจิตอาสาร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนการกำจัดวัชพืช ตัดหญ้า และเก็บขยะบริเวณรอบ ๆ สนามโรงเรียน เพื่อให้เกิดความสวยงาม ปรับทัศนียภาพให้สะอาดตา และชมห้องทรงงาน และลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ