อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
00.20
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
00.20
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่” ให้กับประชาชน ที่บ้านน้ำมี อ.ท่าลี่
17 ตุลาคม 2563

         เมื่อวันที่ 16 ต.ค.63 เวลา 09.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย” ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงเรียนบ้านน้ำมี หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย พร้อมด้วยนายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ร่วมออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน สร้างการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร นโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมีนายประชา แสนกลาง นายอำเภอท่าลี่ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนชาวอำเภอท่าลี่ให้การต้อนรับ  โดย มีกิจกรรมปล่อยปลาและปลูกต้นไม้(ผักหวาน) ชมการแสดงของนักเรียน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษร์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี นำกล่าวปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ นำร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวเปิดโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้ประชาชนจังหวัดเลย” ครั้งที่ 1/2564 จากนั้น มอบพันธุ์ปลา พันธุ์ไม้ ถุงยังชีพ เงินอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท มอบกระปุกออมสินนักเรียน และอื่นๆ เสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้เยี่ยมชมบูธและให้กำลังใจหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ในครั้งนี้ด้วย และร่วมประชุมข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานและรับฟังสภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่อำเภอท่าลี่ด้วย  ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยว่า จะใช้เวลาราชการที่เหลืออีก 2 ปี ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถที่สุด ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ข้าราชการต้องประสานการทำงานกับประชาชนได้เป็นอย่างดี เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดเลยของเราในทุกๆ ด้าน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้พี่น้องประชาชนช่วยกันตรวจสอบการทำงานของตนเองด้วย โดยจะทำหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหลักๆ 2 อย่างด้วยกัน ได้แก่ 1) ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของส่วนราชการและทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ 2) ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สามารถทำภารกิจหน้าที่การงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้กล่าวเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนร่วมกันเทิดทูนและต้องยึด 3 สถาบันสำคัญของประเทศ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ