อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
01.15
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
01.15
ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และกำจัดวัชพืชบริเวณหนองน้ำสวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
17 ตุลาคม 2563

จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และกำจัดวัชพืชบริเวณหนองน้ำสวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร          เมื่อวันที่ 13 ต.ค.63) วลา 10.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว้าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จังหวัดเลย ที่บริเวณลานด้านข้างศูนย์กีฬา เทศบาลเมืองเลย พร้อมน้ำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำจิตอาสาร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโยรอบสวนสาธารณกุดป่อง กำจัดวัชพืชและเก็บขยะบริเวณหนองน้ำกุดป่อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้นำทุกภาคส่วนที่ได้เตรียมอุปกรณ์ มีด พร้า คาด และอื่นๆ ช่วยกันในการนำวัชพืชที่อยู่บริเวณโดยรอบลำคลองกุดป่องขึ้นจากน้ำ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ปรับทัศนียภาพให้สะอาดตา เป็นสถานที่พักผ่อน และเป็นสถานที่ออกกำลังของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลย ต่อไป สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเอชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จังหวัดเลย กำหนดจัดขึ้นทุกพื้นที่ทั้ง 14 อำเภอ อาทิ เช่น อำเภอเชียงคาน จัดกิจกรรมที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ เป็นประธานพิธี และอำเภอนาด้วง จัดกิจกรรมที่บริเวณโรงเรียนนาด้วงวิทยา โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ เป็นประธาน เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ