อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
04.01
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
04.01
ประกาศจังหวัดเลย
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผังเมือง จำนวน 1 อัตรา
15 ตุลาคม 2563

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผังเมือง จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ทั้งนี้ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย เลขที่ 491 หมู่ที่ 8 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทร 0 4287 0627-8