อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
22.56
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
22.56
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ เลย ลงพื้นที่ อ.ด่านซ้าย แนะนำตัวเอง กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
8 ตุลาคม 2563

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย แนะนำตัวเอง พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตร โดยมีนายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมทุกภาคส่วนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ที่หอประชุมศาลาประชาคม อำเภอด่านซ้าย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า อยากมาพบปะเพื่อแนะนำตัวเอง ขอเป็นพี่เป็นน้องกับทุกคน โดยมีความรักความปราถนาดีมาฝาก เน้นการให้เกียรติซึ่งกันและกันให้มากที่สุด ทำงานในแนวราบสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ สื่อสารให้เข้าใจสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองให้ตรงกัน ผู้ว่าฯ รู้อะไร ส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำ พี่น้องประชาชน ต้องรับรู้ร่วมกัน จะได้เข้าใจตรงกัน บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด เน้น "คนสำราญ งานสำเร็จ" ป้องกันปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็นวาระแห่งชาติ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักงานที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นหน้าของทุกคนที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี การสนองนโยบายรัฐบาล จิตอาสาพระราชทาน น้อมนำแนวทางพระราชทานสู่การปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สาธารณต่อส่วนรวม เริ่มจากจิตอาสาพระราชทานส่วนตัว สู่จิตอาสา จะสร้างให้เรามีการทำงานที่มีระบบ มีระเบียบ วินัย ทำหน้าที่พลเมืองที่ดี นำสิ่งเหล่านี้เพื่อปลูกฝังบุตรหลาน เยาวชน ประชาในพื้นที่ ยึดถือปฏิบัติ และเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกัน ทั้งด้านการเกษตร การบริหารจัดการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร

และให้ส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำช่วยตรวจสอบการทำงานของตนเองด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ