อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
00.42
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
00.42
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผวจ.เลย (นายชัยธวัช เนียมศิริ) ลงพื้นที่อำเภอนาแห้ว พบปะแนะนำตัวกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ที่หอประชุมอำเภอนาแห้ว
8 ตุลาคม 2563

ผวจ.เลย (นายชัยธวัช เนียมศิริ) ลงพื้นที่อำเภอนาแห้ว พบปะแนะนำตัวกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ที่หอประชุมอำเภอนาแห้ว โดยมีนายอาคม ภูละคร ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอนแห้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จึงมีความตั้งใจอยากจะเดินทางมาแนะนำตัวเองกับทุกท่าน ทุกอำเภอ เพื่อที่จะมาเป็นพี่เป็นน้องกับพี่น้องกับทุกคน เพื่อให้เกิดความสนิมสนมและร่วมมือกันในการทำงาน ที่สำคัญต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน บูรณาการการทำงานร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มกำลังความสามารถ บริหารงานแนวราบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง ช่วยกันป้องกันกสรทุจริต คอร์รัปชั่น ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ให้ความสำคัญ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สนองนโยบายรัฐบาล กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน น้อมนำแนวทางพระราชทานสู่การปฏิบัติ เพื่อเกิดประโยชน์สาธารณะต่อส่วนร่วม รู้สิทธิ หน้าที่พลเมืองดี และให้ช่วยกันตรวจสอบการทำงานของตนเองด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ