อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
07.36
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
07.36
ข่าวจาก Facebook
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ ตรานกอินทรี จำนวน 20 ตัน จากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บจก.เมืองเลยบิ๊กโฮม เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยจังหวัดเลย
19 สิงหาคม 2563
วันนี้ (19 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 น)นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เป็นตัวแทนในการมอบปูนอินทรีจำนวน 20 ตันให้กับจังหวัดเลยในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุซินลากู โดย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นผู้รับมอบ และหน่วยงานต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ปูนเหล่านี้สามารถเบิกได้ที่ บจก.เมืองเลยบิ๊กโฮม ซึ่งก่อนหน้านี้ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน รับมอบปูนซีเมนต์ จำนวน 20 ตัน มูลค่า 40,000 บาท จากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปบูรณะสถานที่สาธารณประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนซินลากูในพื้นที่จังหวัดเลย นายธวัช กล่าวว่า กพร.เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ โดยร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์จำนวน 20 ตัน มูลค่ากว่า 40,000 บาท จากบริษัทดังกล่าวที่เป็นผู้สนับสนุนวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกทักษะให้แก่แรงงานมาโดยตลอด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย รับปูนซีเมนต์และนำไปช่วยเหลือประชาชนต่อไป ภายหลังจากสถานการณ์น้ำลดจะจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พร้อมสำรวจและเชิญชวนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไป จะมีแผนการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้มีความรู้ติดตัว สามารถซ่อมอุปกรณ์ภายในบ้านที่ได้รับความเสียหาย หรือนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ดูแลตนเอง และครอบครัว อาทิ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างปูกระเบื้อง ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
ข่าวจาก Facebookอื่นๆ