อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
10.48
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
10.48
ข่าวจาก Facebook
อำเภอเมืองเลย ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเลย สร้างที่อยู่อาศัยมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้จำนวน 2 รายเป็น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
30 กรกฎาคม 2563
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ให้แก่นางบัวลา ปู่สา บ้านเลขที่ 131 หมู่ 9 บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมกับอำเภอเมืองเลย กาชาดจังหวัดเลย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และเป็นคนดีในสังคม ซึ่งขาดแคลนที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ได้ร่วมกันส่งมอบบ้านและมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต สร้างความปราบปลื้มปีติให้แก่นางบัวลา ปู่สา เป็นอย่างยิ่ง จากนั้นเวลา 11.00 น. ที่บ้านเลขที่ 362 หมู่ที่ 5 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการที่ปรึกษาเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงกว่า 100 คนร่วมแสดงความยินดี กับนางหวัด สาวิสัย ในการขึ้นบ้านใหม่ นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย กล่าวว่า ในนามพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาอานอำเภอเมืองเลย ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีมอบบ้าน ให้แก่ผู้พิการ ยากไร้ และด้อยโอกาสเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563ในวันนี้ สำหรับอำเภอเมืองเลย ได้พิจารณาคัดเลือกนางบัวลา ปู่สา บ้านเลขที่ 131 หมู่ 9 บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย และ นางหวัด สาวิสัย อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 362 หมู่ที่ 5 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยซึ่งเป็นผู้มีฐานะยากจนและไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและเป็นคนดีของสังคมเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการสร้างบ้านเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ในการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ ได้รับความร่วมแรง ร่วมใจจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลย เทศบาลตำบลนาอาน ข้าราชการ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,จิตอาสา ตลอดจนพี่น้องชาวบ้านในตำบลที่ได้เข้าร่วมช่วยกันสร้างบ้านในครั้งนีสร้างขวัญและกำลังใจให้ครอบครัวผู้ที่ได้รับมอบบ้านในครั้งนี้เป็นอย่างมาก
ข่าวจาก Facebookอื่นๆ