อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
10.38
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
10.38
ข่าวจาก Facebook
จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
28 กรกฎาคม 2563
วันนี้(28 กรกฎาคม 2563) เวลา 11.00 น. ที่สีลธราราม บ้านก้างปลา หมู่ 4 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีกล่าวว่าจังหวัดเลยร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกันและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาของทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดทั้งนี้ได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อดูแลรักษาความสะอาดกำจัดวัชพืชผักตบชวา และส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ อันเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรมแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สำหรับกิจกรรม จิตอาสาที่จัดขึ้นนั้น ประกอบด้วย การกำจัดผักตบชวาภายในแม่น้ำ การนำเศษผักตบชวามาทำปุ๋ยหมักไร้สารเคมี รวมถึงทางอำเภอเมืองเลย ได้จัดให้มีทีมแพทย์ จากโรงพยาบาลเลย และ สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป สุขภาพฟัน แพทย์ทางเลือก และนวดแผนไทยให้กับประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน จัดทั้งหมด 5 จุดประกอบด้วย จุดที่ 1 บริเวณหนองน้ำสาธารณะประโยชน์วัดศรีสุทธาวาส หรือวัดเลยหลง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จุดที่ 2 บริเวณหน้าวัดสีลธราราม บ้านก้างปลา หมู่ 4 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จุดที่ 3 บริเวณริมแม่น้ำเลยบ้านกำเนิดเพชร หมู่ 12 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จุดที่ 4 คลองส่งน้ำ ลำน้ำพานบริเวณศูนย์เรียนรู้บ้านน้าอ้อ หมู่ 2 ตำบลนาอ้ออำเภอเมืองเลย จุดที่ 5 บริเวณหัวสะพานบ้านปากหมาก หมู่ 6 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย
ข่าวจาก Facebookอื่นๆ