อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
00.35
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
00.35
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย จัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง 
23 กรกฎาคม 2563

วันที่ 22 ก.ค 63  เวลา 10.00 น.ที่โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง หมู่ที่ 3  ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำส่วนราชการร่วมออกหน่วยบริการโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ระดับอำเภอ และจังหวัด ออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อรับทราบปัญหาความ ต้องการ และนำนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด สู่ประชาชน  สำหรับโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนชาว จังหวัดเลย  ในวันนี้ มีหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันแจกจ่ายสิ่งของให้กับประชาชนอย่างครบครัน โดยผู้ว่า ราชการจังหวัดเลย ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้าน จำนวน 50  ชุด ผ้าห่ม 50 ผืน เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎร 30 รายๆละ 2,000 บาท มอบเงินอุปการะกองทุนเด็กพัฒนาชนบท 1,000 บาท จำนวน 10 ราย ทุนการศึกษานักเรียน 20 ทุน  มอบกระปุกออมสินเด็กนักเรียน 10 ราย รวมถึงมีการมอบพันธุ์ปลาอีก จำนวน 50 ถุง และมอบเงินโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (covid-19) ตำบลหนองหญ้าปล้อง จำนวน 225 ราย รายละ 2,000 บาท เป็นเงิน 450,000 บาท  ซึ่งสร้างรอยยิ้มให้กับชาวตำบลหนองหญ้าปล้องเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ยังได้นำหัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้านเดินรณรงค์ในการประชาสัมพันธ์ุการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณชุมชนโดยรอบโรงเรียนเหมืองแบ่ง และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ สอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าช่วยดูแลพี่น้องประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ