อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
01.09
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
01.09
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสำคัญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
22 กรกฎาคม 2563

เมืท่อวันที่ 21 ก.ค. 2563   ที่อาคารหอฉัน วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง   (วัดเลยหลง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระภัทรธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส เจ้าคณะจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสำคัญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563   โดยพิธีประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ศาสนพิธีกร อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบแล้วเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา และนำเจริญสมาธิ 5 นาที ประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ รับพร กราบลาพระรัตนตรัย และกราบลาประธานสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี       นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดพิธีเจริญพระพุทธพระสมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสำคัญในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกร ภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออก ถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์  ทั้งนี้ การเจริญพระพุทธมนต์มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตรายและทำให้เกิดความสุขสวัสดี เมื่อผู้สวด มนต์สวดด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับเมตตาและทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็จะทำให้พระปริตรนั้น มีพลังและอานุภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ธนาพร ศาลาดี ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์ แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ